Avatar
0
Mai Văn Thắng Beginner
set Locale cho 1 Activity
chào các anh <p> </p> <p> em đang gặp 1 vấn đề về sử dụng thư viện  AutoCompleter editText mà thư viện này chỉ hoạt động khi ứng dụng thiết lập ngôn ngữ là tiếng anh "tiếng Việt thì lỗi". em muốn cấu hình cho chỉ 1 Activity đó thì làm như nào ạ , em viết app bằng ngôn ngữ Kotlin mong các anh giúp đỡ </p>
Answer