Avatar
3
monkey Enlightened
monkey Enlightened
[Deep Learning] Làm thế nào để xác định được cái hàm tuyến tính nào cần dùng
Bài toán của anh là recommendation: matching sự kiện có liên quan đến người dùng nhất để bán. Ngày trước anh dùng phương pháp tìm hàm sai số với Linear Regression. Thực ra lúc đó anh cũng đoán mò cái hàm ban đầu là <code>f(x) = a1x1 +a2x2 + .. + anxn + b;</code> cơ mà anh cứ sợ nó sai. Theo anh hiểu thì có 2 cách để xác định cái hàm tuyến tính ban đầu: <p> </p> <ol start="1"> <li>Sử dụng công cụ đồ hoạ chiếu tất cả các điểm về dạng đồ thì 2 chiều từ đó nhìn vào mật độ phân bố để đoán ra được hàm tuyến tính </li> <li>Có 1 định lý toán học nào đó hoặc có 1 kiểu toán học nào đó có thể áp dụng để suy ra được cái hàm tuyến tính ban đầu này </li> </ol> <p> </p> <p> Anh hiểu vậy đúng không em? </p>
Answer