Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
[.Netcore] Cài đặt thread pool trong C
Theo mọi người, cài đặt Thread Pool kiểu này trong C<h1>.netcore có vấn đề gì không? <a href="https://github.com/tvd12/csharp-examples/blob/master/examples/MultiThreading/ThreadPool.cs">C# Thread Pool</a></h1>
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Bản chất generics trong C<h1>là gì?</h1>
Theo mọi người bản chất generics trong C<h1>là gì? </h1> <ol start="1"> <li>Ép kiểu về loại đối tượng mong muốn </li> <li>Trình dịch sẽ biên dịch thành các lớp cụ thể, ví dụ List sẽ được biên dịch thành ListInt</li></ol>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Service trong .net
Chào mọi người. Hiện tại em đang có vấn đề như này nhờ mọi người giải quyết giúp ạ. <ul> <li>Yêu cầu chức năng: </li></ul> <p> + Sau khi gửi mail sẽ update trạng thái là đã gửi request gửi mail. </p> <p> + Sau khi nhận thông báo gửi mail thành công từ webhook của server mail sẽ update trạng thái là gửi mail thành công và tiến hành gửi mail thông báo. </p
Answer