Avatar
1
jungtin Beginner
jungtin Beginner
Có phải hầu hết app gửi tin nhắn đều sử sử dụng TCP để video call?
Vừa rồi em bảo vệ đồ án và bị chém 1 câu như sau: "Em kết nối P2P sử dụng giao thức TCP hay UDP để voice call?", em trl: "em sử dụng UDP ạ" và hội đồng không đồng ý <p> </p> <p> Ý kiến hội đồng: Hầu như tất cả service gọi điện đều phải sử dụng TCP vì firewall block, điều này em đồng ý và đã gặp. Và em phản biện lại rằng, đầu tiên nó là sẽ try connect with
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Response UDP đến client
A ơi, đối với sendUDP() thì khi client gửi lên bằng udp thì khi e dùng ResponseFactory.execute() thì sever có gửi về bằng UDP luôn không, hay cần phải sử dụng cách khác sever mới gửi về bằng UDP ?
Answer