Avatar
1
Thành Vương Beginner
Thành Vương Beginner
Disable CORS trong Security Config
Trong project của em, ở phần SecurityConfig em đã disable cái cors đi. Em có test trên swagger thì nó vẫn hoạt động. Nhưng khi bạn em call api ở bên FE thì nó lại báo cors error. Vậy khi làm rest api mặc định em phải config cors cho nó hay sao ạ?
Answer
Avatar
0
hunglv Beginner
hunglv Beginner
CORS java spring boot
cho em hỏi trường hợp chạy ở local thì ok vì backend Java có thit lập CORS cho header, nhưng khi chạy build lên server thì nó lại bị lỗi đó thì nguyên nhân là gì?, em cảm ơn.
Answer
Avatar
1
bmsg Beginner
bmsg Beginner
Xử lý cors ở Golang
Cho mình hỏi mọi người thưởng xử lý cors ở Golang như thế nào, mình đang xử dụng nginx  và  viết service  để chạy go trên server <ul> <li>Add các header cần thiết ( failed ) </li> <li>Dùng package cors  ( failed ) </li></ul> <p> </p> <p> Rất cảm ơn mọi người </p>
Answer