Avatar
1
Tuan Nguyen Beginner
Tuan Nguyen Beginner
NullException khi sử dụng field có @EzyAutoBind trong constructor
Mình sử dụng một trường có annotation @EzyAutoBind ở trong constructor của class thì bị NullException. Có cách nào để workaround không nhỉ mọi người?
Answer