Avatar
1
Sơn Ngọc Beginner
Sơn Ngọc Beginner
Assembly vs WebAssembly
Xin chào mọi người, em muốn hỏi rằng giữa Assembly và WebAssembly có điểm gì tương đồng và không tương đồng, 2 thứ sinh ra để phục vụ mục đích gì và có liên hệ gì với nhau không ạ?
Answer