Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Code python tạo mã QR theo chuẩn TCCS 03:2018/NHNNVN
Code python tạo mã QR theo chuẩn TCCS 03:2018/NHNNVN
Answer
Avatar
1
cuongtrinh Beginner
cuongtrinh Beginner
Graduation Project using Blockchain
Chào các tiền bối, chào tất cả mọi người, em đang có một vấn đề khó nghĩ vài ngày qua, vấn đề là: em đang làm đồ án tốt nghiệp có liên quan đến blockchain, em research vài ngày vừa qua thì thấy có 4 ngôn ngữ có thể sử dụng với khả năng hiểu biết còn rất hạn hẹp của bản thân: Java, Python, Go, Solidity. Thời gian để em có thể thực hiện tính tối thiểu còn khoả
Answer