Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
EzyKafka khác gì thư viện kafka official?
Hi anh, anh có thể brief qua ezykafka của monkeys có điểm gì nổi bật hơn thư viện official k ạ. Em muốn hiểu rõ hơn về ưu điểm/nhược điểm của ezykafka mà k thấy docs có ghi?
Answer