Avatar
1
Lâm Văn Đời Beginner
Ưu /khuyết điểm của Message Queue
Chào mọi người, em có câu hỏi là: <p> </p> <strong>Tất cả ưu điểm/khuyết điểm (nếu có)</strong> của mẫu thiết kế gửi message 1 cách bất đồng bộ qua MQ trung gian là gì ạ ?
Answer