Avatar
1
Quốc Hưng Hoàng Beginner
Như thế nào thì được gọi là thành thạo về cơ sở dữ liệu ?
Chào mọi người, <p> </p> <p> Mình hiện là một backend developer, hiện tại chưa tiếp xúc nhiều với database. Khi đọc các mô tả công việc của một backend developer trên các trang tuyển dụng rất hay bắt gặp các yêu cầu chung chung như: </p> <blockquote><strong>Good knowledge &amp; proficient in using: <i>SQL, MySQL, PostgreSQL, or similar </i></strong></bloc
Answer