Avatar
1
Quốc Hưng Hoàng Beginner
Như thế nào thì được gọi là thành thạo về cơ sở dữ liệu ?
Chào mọi người, <p> </p> <p> Mình hiện là một backend developer, hiện tại chưa tiếp xúc nhiều với database. Khi đọc các mô tả công việc của một backend developer trên các trang tuyển dụng rất hay bắt gặp các yêu cầu chung chung như: </p> <blockquote><strong>Good knowledge &amp; proficient in using: <i>SQL, MySQL, PostgreSQL, or similar </i></strong></blockquote> <p> Vậy thì như thế nào để một junior backend developer được xem là có kiến thức tốt và thành thạo trong việc dùng các database engine ? </p> <p> </p> <p> Mình chưa đề cập đến các khái niệm nâng cao như distributed system hay optimization tuning </p> <p> </p> <p> Rất mong nhận được những keyword cụ thể từ các bạn để giúp mình tập trung ôn tập những kiến thức thực sự cần thiết </p>
Answer