Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
DevOps: Setup CI/CD sử dụng jenkins cho dự án spring boot
Chào anh Dũng , lại là em đây . <ul> <li>Hiện tại em đang tìm hiểu CI CD để áp dụng cho đồ án của em . Em dùng spring boot , em đọc tài liệu thì thấy có khá nhiều . Em xin hỏi là anh có tài liệu nào hướng dẫn cụ thể ( viết pipeline , ...) không ạ ! </li> <li>Em cảm ơn anh.</li></ul>
Answer