Avatar
0
Nguyễn Linh Beginner
Nguyễn Linh Beginner
Cách sử dụng Ezy Http bên trong Ezyfox Server
Dạ mọi người ơi cho em hỏi làm thế nào để sử dung EzyHttp bên trong Ezyfox Server, vì em thấy phần EzySimpleSettings trong ApplicationStartup trong thư mục startup có thể set HttpSimpleHttpSettings <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-4259" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/01/Untitled.png" alt="" />
Answer
Avatar
0
Vu Luong Anh Pundit
Chạy test ezyhttp bị lỗi
Em clone ezyhttp về, xong chạy <code class="markdown-inline">com/tvd12/ezyhttp/core/boot/test/BootApp.java</code> nhưng bị Exception: <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-1344" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-from-2021-09-05-13-33-45.png" alt="" />
Answer