Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Làm chức năng chuyển tiền
Em muốn thiết kế 1 chức năng transfer money đơn giản như này có rủi ro gì k ạ <p> </p> <pre> @Transaction &lt;span&gt;public&lt;/span&gt; &lt;span&gt;void&lt;/span&gt; transferMoney(&lt;span&gt;Long&lt;/span&gt; start, &lt;span&gt;Long&lt;/span&gt; destination, &lt;span&gt;Double&lt;/span&gt; cost) { &lt;span&gt;if&lt;/span&gt; (start.getCost &lt; cost ) -&gt; &lt;span&gt;throw&lt;/span&gt; exception(Bạn k đủ tiền) &lt;span&gt;try&lt;/span&gt; { trừ tiền của start gọi API phía destination cộng tiền cho destination } &lt;span&gt;catch&lt;/span&gt; { &lt;span&gt;throw&lt;/span&gt; lỗi roll back DB của start gọi API trừ tiền của end } } </pre>
Answer
Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
vấn đề đặt hàng khi 2 người đặt cùng lúc
em có bài toán này : lúc 4:00 PM có 2 người cùng lúc đặt hàng, cùng giờ phút giây ms luôn ạ mà chỉ có 1 sản phẩm, lúc này sẽ xử lý như nào vậy ạ
Answer