Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Làm chức năng chuyển tiền
Em muốn thiết kế 1 chức năng transfer money đơn giản như này có rủi ro gì k ạ <p> </p> <pre> @Transaction &ltspan&gtpublic&lt/span&gt &ltspan&gtvoid&lt/span&gt transferMoney(&ltspan&gtLong&lt/span&gt start, &ltspan&gtLong&lt/span&gt destination, &ltspan&gtDouble&lt/span&gt cost) { &ltspan&gtif&lt/span&gt (start.getCost &lt; cost ) -&gt; &ltspan&gtt
Answer
Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
vấn đề đặt hàng khi 2 người đặt cùng lúc
em có bài toán này : lúc 4:00 PM có 2 người cùng lúc đặt hàng, cùng giờ phút giây ms luôn ạ mà chỉ có 1 sản phẩm, lúc này sẽ xử lý như nào vậy ạ
Answer