Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
ThreadPool trong Java
Hi mọi người, hiện tại em có làm 1 chức năng khá tốn nhiều thời gian để xử lý  nên em đã áp dụng multi thread mục đích là để xứ lí chức năng đó ở 1 thread khác và để thread chính ko bị treo =&gt; trả response về cho client.Cụ thể là sử dụng <em><strong>@Async</strong></em> và có sử dụng thêm <em><strong>ThreadPoolTaskExecutor</strong></em> để cố định size củ
Answer