Avatar
1
Duy Nguyễn Beginner
Duy Nguyễn Beginner
Cannot access to local IP address 127.0.0.1
Em là newbie sử dụng Ezyfox Server. Em có test thử băng IP local nhưng liên tục gặp lỗi này ạ! <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-7908" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/error.png" alt="" />
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Bắt sự kiện khi một trong những user trong App ngắt kết nối
a ơi, e đang định làm một cái handle để bắt sự kiện khi một trong những user trong App ngắt kết nối thì thông báo tới tất cả user khác trong App, thì e cần dùng cách nào á a
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Lưu thông tin vào AppContext
Những List với class e tự viết thì để lưu data vào, sau đó truy xuất ra trả về cho người chơi thì ntn á a? Concept n là như này, mỗi lần người chơi mới join vào App, thì e cần lưu thông tin về Avatar ID , PlayfabId,... của người chơi đó, thì e sẽ viết một class chứa các thông tin đó, sau đó sẽ có một List ở mỗi app với kiểu là class e vừa viết
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Lấy danh sách user của tất cả các App khi xử lý request từ 1 app bất kỳ
EzyFox Server: Lấy danh sách user của tất cả các App khi xử lý request từ 1 app bất kỳ
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server CSharp Client: Convert EzyObject, EzyArray to C<h1>Object</h1>
EzyFox Server CSharp Client: Convert EzyObject, EzyArray to C<h1>Object?</h1>
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Gọi request đến plugin có cần phải join app trước không?
Còn đối với plugin phía client thì sau khi setup bằng EzySetup thì có cần phải access vào như là app không, vì e setup xong, có data handler thì khi gọi client.getPlugin() thì báo lỗi là khong có plugin nào trong zone này
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Response UDP đến client
A ơi, đối với sendUDP() thì khi client gửi lên bằng udp thì khi e dùng ResponseFactory.execute() thì sever có gửi về bằng UDP luôn không, hay cần phải sử dụng cách khác sever mới gửi về bằng UDP ?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: trước khi access vào app thì có cách nào để get được số user trong app đó ko?
a ơi, trước khi access vào app thì có cách nào để get được số user trong app đó ko?, vd như e join vào zone 1, trong zone 1 có 10 app, thì trước khi e access vào app có cách nào e có thể request để lấy được số user hiện của của tất cả các app đó không a?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Làm thế nào để tạo được nhiều zone, nhiều app, nhiều plugin trên server?
EzyFox Server: Làm thế nào để tạo được nhiều zone, nhiều app, nhiều plugin trên server?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server Client: Làm thế nào để đăng xuất ra zone + app cũ?
EzyFox Server Client: Làm thế nào để đăng xuất ra zone + app cũ?
Answer
Avatar
1
thiago983 Beginner
thiago983 Beginner
socket server trong example push notification
em đang run example push notification, khi start socket server, thì em nhận được lỗi như sau, lỗi này có liên quan đến version jdk hay maven không ạ?<img class="alignnone size-full wp-image-6699" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/08/Screen-Shot-2022-08-07-at-21.28.28.png" alt="" /><img class="alignnone size-full wp-image-6764" src="https://st
Answer
Avatar
1
Tú Trần Anh Beginner
Tú Trần Anh Beginner
Lỗi LNK khi sử dụng EzyFox Server C++ client sdk
Em đang làm 1 game bằng c++ và muốn sử dụng ezyfox server để làm thêm tính năng multiplayer. <p> </p> <p> Em đã thao tác như sau: </p> <ul> <li>Clone c++ client sdk về folder project</li> <li>Add $(SolutionDir)ezyfox-server-cpp-clientsrc vào additional include directories</li> <li>Tạo  class SocketClientProxy và gọi đến <code>processEvents(); trong game l
Answer