Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
[EzyFox Server] EzySimpleSessionManagementSetting, stress test
E xin lỗi vì phiền anh giờ này. A có thể trả lời khi rảnh ạ. Tại em chỉ muốn hiểu thêm về cấu trúc của Ezyfox. <ol start="1"> <li>Điểm khác biệt của EzySimpleSessionManagementSetting và EzySessionManagementSettingBuilder là gì ạ? Mình nên xài cái nào cho phần EzySimpleSetting?</li> <li>Việc stress test bắt buộc phải trong điều kiện mạng ổn định và băng thông phải mạnh à anh? Kiểu em về nhà test ở mạng nhà trọ thì nó run ngáo luôn reconnection udp r tcp socket ạ.</li></ol>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Hỏi thêm về response từ ezyfox server về client
Anh ơi, em muốn hỏi thêm về response từ Server về client. Phía dưới là đoạn main trong TCPSocket của em, em mong muốn là nó chỉ login 1 lần và trả về kết quả chỉ 1 lần thôi. Hiện tại em đang bị nó trả về liên tục nên không thể biết được là số response / user là bao nhiêu và cũng như là số request / giây, số response / giây, số response / số request. <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-java"> <pre> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span> main(String[] args) { DefaultClientConfig clientConfig = <span class="pl-k">new</span> DefaultClientConfig(); SocketClientSetup setup = <span class="pl-k">new</span> SocketClientSetup(<span class="pl-s">"tcp-socket"</span>); EzyClients clients = EzyClients.getInstance(); EzyEventLoopGroup eventLoopGroup = <span class="pl-k">new</span> EzyEventLoopGroup(1); EventLoopGroup nettyEventLoopGroup = <span class="pl-k">new</span> EzyNettyEventLoopGroup(1); LocalDateTime Starttime = java.time.LocalDateTime.now(); LocalDateTime Endtime = null; <span class="pl-k">long</span> differentInSeconds = 0; <span class="pl-k">new</span> Thread(() -&gt; { <span class="pl-k">int</span> clientCount = 10; <span class="pl-k">for</span> (int i = 0; i &lt; clientCount; i++) { EzyTcpClient client = <span class="pl-k">new</span> EzyTcpClient( clientConfig.get(i), eventLoopGroup, nettyEventLoopGroup ); <span class="pl-k">try</span> { Thread.sleep(25); } <span class="pl-k">catch</span> (Exception e) { e.printStackTrace(); } setup.setup(client, false); clients.addClient(client); client.connect(<span class="pl-s">"127.0.0.1"</span>, 3005); } }) .start(); Endtime = java.time.LocalDateTime.now(); differentInSeconds = Duration.between(Starttime, Endtime).getSeconds(); System.out.println(<span class="pl-s">"===================StartTime=================="</span>); System.out.println(Starttime); System.out.println(<span class="pl-s">"===================EndTime=================="</span>); System.out.println(Endtime); System.out.println(<span class="pl-s">"===================Duration=================="</span>); System.out.println(differentInSeconds); EzyMainEventsLoop mainEventsLoop = <span class="pl-k">new</span> EzyMainEventsLoop(); mainEventsLoop.start(1); } </pre> </div>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Hỏi về stress test cho ezyfox server
Anh ơi, em xin phép được hỏi một số câu. <ol start="1"> <li>Việc kết nối stress test có thể chạy ở 1 máy khác mà k nhất thiết server phải chạy không anh?</li> <li>Như hình 1 thì muốn chạy stress test phần login mình sẽ cho 5 máy khác chạy phần này đúng không anh? <a href="https://github.com/tvd12/ezyfox-server-example/tree/master/message-stresstest" target="_blank">https://github.com/tvd12/ezyfox-server-example/tree/master/message-stresstest</a></li> <li>Làm sao để chúng ta biết được là server có thể chịu bao nhiêu player login hay call API? và cũng như tính toán số lượng TCP hay UDP tối đa mà server có thể nhận và respone được ạ?</li> <li>Nếu mà chỉ test mỗi phần login thì chắc em chỉ cần trả phần message cho respone biết được là nó đã trả về bao nhiêu message của TCP hoặc là UDP phải k anh?</li> </ol> <p> Em cám ơn anh ạ. </p>
Answer
Avatar
1
MisYuy Beginner
MisYuy Beginner
Cannot access to local IP address 127.0.0.1
Em là newbie sử dụng Ezyfox Server. Em có test thử băng IP local nhưng liên tục gặp lỗi này ạ! <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-7908" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/error.png" alt="" />
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Bắt sự kiện khi một trong những user trong App ngắt kết nối
a ơi, e đang định làm một cái handle để bắt sự kiện khi một trong những user trong App ngắt kết nối thì thông báo tới tất cả user khác trong App, thì e cần dùng cách nào á a
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Lưu thông tin vào AppContext
Những List với class e tự viết thì để lưu data vào, sau đó truy xuất ra trả về cho người chơi thì ntn á a? Concept n là như này, mỗi lần người chơi mới join vào App, thì e cần lưu thông tin về Avatar ID , PlayfabId,... của người chơi đó, thì e sẽ viết một class chứa các thông tin đó, sau đó sẽ có một List ở mỗi app với kiểu là class e vừa viết
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Lấy danh sách user của tất cả các App khi xử lý request từ 1 app bất kỳ
EzyFox Server: Lấy danh sách user của tất cả các App khi xử lý request từ 1 app bất kỳ
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server CSharp Client: Convert EzyObject, EzyArray to C<h1>Object</h1>
EzyFox Server CSharp Client: Convert EzyObject, EzyArray to C<h1>Object?</h1>
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Gọi request đến plugin có cần phải join app trước không?
Còn đối với plugin phía client thì sau khi setup bằng EzySetup thì có cần phải access vào như là app không, vì e setup xong, có data handler thì khi gọi client.getPlugin() thì báo lỗi là khong có plugin nào trong zone này
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Response UDP đến client
A ơi, đối với sendUDP() thì khi client gửi lên bằng udp thì khi e dùng ResponseFactory.execute() thì sever có gửi về bằng UDP luôn không, hay cần phải sử dụng cách khác sever mới gửi về bằng UDP ?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: trước khi access vào app thì có cách nào để get được số user trong app đó ko?
a ơi, trước khi access vào app thì có cách nào để get được số user trong app đó ko?, vd như e join vào zone 1, trong zone 1 có 10 app, thì trước khi e access vào app có cách nào e có thể request để lấy được số user hiện của của tất cả các app đó không a?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: Làm thế nào để tạo được nhiều zone, nhiều app, nhiều plugin trên server?
EzyFox Server: Làm thế nào để tạo được nhiều zone, nhiều app, nhiều plugin trên server?
Answer