Avatar
1
jungtin Beginner
jungtin Beginner
Có phải hầu hết app gửi tin nhắn đều sử sử dụng TCP để video call?
Vừa rồi em bảo vệ đồ án và bị chém 1 câu như sau: "Em kết nối P2P sử dụng giao thức TCP hay UDP để voice call?", em trl: "em sử dụng UDP ạ" và hội đồng không đồng ý <p> </p> <p> Ý kiến hội đồng: Hầu như tất cả service gọi điện đều phải sử dụng TCP vì firewall block, điều này em đồng ý và đã gặp. Và em phản biện lại rằng, đầu tiên nó là sẽ try connect with UDP nếu gặp tường lửa thì nó sẽ tạo TCP connnect -&gt; MediaServer (Metered) và cũng không được đồng ý (<em>Có vẻ lúc đó em giải thích chưa rõ hoặc cũng có thể sai :)) ) </em> </p> <p> Hội đồng ý kiến: Tất cả mọi mạng đều có firewall nên các dịch vụ không thể nào tạo UDP connection được </p> <p> </p> <p> =&gt; Em tự hỏi, liệu chẳng lẻ đối với gọi 1-1 như zalo, messenger, telegram đều kết nối với TCP hết à, thế thì server nào mà chịu nổi? </p>
Answer