Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
excel-object-mapper
Làm sao để mapping dữ liệu từ file excel sang object java chuẩn và thuận tiện cho việc mở rộng và validate dữ liệu từ file excel để lưu database.
Answer
Avatar
0
Tài Nguyễn Trung Beginner
Đọc file excel kích thước lớn
Em hiện tại đang phải đọc dữ liệu từ một file excel hơn 10k dòng ạ. Em có sử dụng apache poi để thực hiện đọc từng dòng dữ file. Nhưng thời gian đọc để lấy dữ liệu lại khá lâu ạ khoảng hơn 30p. Không biết có những cách nào để thực hiện lấy dữ liệu nhanh hơn không ạ? Em cảm ơn anh nhiều ạ!
Answer