Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Các câu hỏi phỏng vấn fresher .NET
Mọi người ai đã từng trải qua phỏng vấn .NET thì cho em xin một số câu hỏi hay nội dung mà nhà tuyển dụng hay hỏi đến với ạ ! Cụ thể thì em phỏng vấn vị trí fresher .NET !
Answer
Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Hướng đối tượng - Tại sao phải sử dụng get và set?
Tại sao phải sử dụng get và set trong khi mình có thể để public cho thuộc tính và truy cập đến ?
Answer