Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Nén nhiều file tài liệu
Em chào mọi người <p> </p> <p> Cho em hỏi là làm cách nào để giảm kích thước file sau khi nén ạ. </p> <p> Em nén xong thì kích thước file tài liệu bằng tất kích thước các file cộng lại. Code: </p> <p> </p> <pre> public void zipFiles(){ FileOutputStream fos = null; ZipOutputStream zipOut = null; FileInputStream fis = null; try {
Answer