Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
run docker-compose.yml với https cho bitnami/minio
file docker-compose.yml em cấu hình như bên dưới<p> khi run xong thì chỉ truy cập được http </p> <p> làm cách nào để truy cập https được ạ </p> <p> version: "3" </p> <p> networks: </p> <p> my_network: </p> <p> driver: bridge </p> <p> services: </p> <p> minio-0: </p> <p> container_name: minio-0 </p> <p> image: "bitnami/minio:latest" </p> <p> networks: </p> <ul> <li>my_network</li></ul> <p> restart: always </p> <p> ports: </p> <ul> <li>9000:9000</li> <li>9001:9001</li></ul> <p> volumes: </p> <ul> <li>C:docker-nledataminio-0:/bitnami/minio/data</li></ul> <p> environment: </p> <ul> <li>MINIO_ROOT_USER=user</li> <li>MINIO_ROOT_PASSWORD=password</li> <li>MINIO_HTTPS_ENABLE=true</li> <li>MINIO_CERT_FILE=C:docker-nlecertscertificate.crt</li> <li>MINIO_KEY_FILE=C:docker-nlecertsprivate.key</li> <li>MINIO_CA_CERT_FILE=C:docker-nlecertsca_bundle.crt</li></ul>
Answer
Avatar
0
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Apple Developer Program
Chào mọi người, e đăng ký tài khoản Apple Developer Program của iOS, đã bị trừ 99$ trong tài khoản nhưng vẫn không vào được trang appstoreconnect.apple.com. Nó báo lỗi <em>To access App Store Connect, you must be an individual or team member in the Apple Developer Program, or invited by an individual to access their content in App Store Connect.</em> có cách nào giải quyết không ạ.
Answer
Avatar
0
devman Beginner
devman Beginner
Author/Authen với JWT
Chào mn, em đang sử dụng Spring Security và JWT để implement PBAC, em nên lưu Role + Permission của user vào Token luôn hay chỉ lưu mỗi UserId ạ?<p> Trường hợp nếu lưu Role+Permission mà user bị thay đổi quyền thì xử lý như nào ạ? </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Bot gửi thông báo skype
Em chào Anh.<p> Em muốn làm 1 con bot gửi thông báo vào 1 nhóm trong skype sử dụng Spring </p> <p> Anh có thể cho em hướng làm được k ạ. </p>
Answer
Avatar
0
triandn Beginner
triandn Beginner
Upload file định dạng .ods trong java
Em chào anh Dũng, hiện tại em đang gặp trường hợp upload file có định dạng đuôi là: .ods ,em đã sử dụng thư viện odftoolkit những vẫn không được. Anh có thể cho em 1 hướng đi tốt nhất được không ạ. Em cảm ơn anh!
Answer
Avatar
0
Java Dev Beginner
Java Dev Beginner
Cấu hình thời gian của session trong spring
Em code web spring + thymleaf sử dụng HttpServletRequest,HttpServletResponse để truyển dữ liệu giữa các màn trong quá trình chuyển dữ liệu session bị hết thời gian và không lấy được gí trị của biến đã set,<p> em kiểm tra thì time session đã set là 1h, có thể là trong quá trình ridrect các trang rquest tiếp theo là request mới nên mất session của request cũ không ạ em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Channing vs Open addressing HashTable
Em có tìm đọc được 1 tài liệu về HashTable ở link này, và có 1 vài thắc mắc. <a href="https://www.algolist.net/Data_structures/Hash_table/Open_addressing" target="_blank">https://www.algolist.net/Data_structures/Hash_table/Open_addressing</a> <ul> <li>Khi dùng Channing HashTable, ta phải dùng 1 LinkedList gây overhead, khi dùng OpenAdressing thì cũng phải dùng 1 cấu trúc dữ liệu để lưu cặp key, value vẫn tăng heap size</li> <li>Open addressing (OA) còn gây nghẽn với "DELETE slot" buộc phải rehash lại table, vậy đâu là lí do để dùng OA hasing? Theo em biết thì Java cũng implement HashMap bằng chainning.</li></ul>
Answer
Avatar
0
v5b8jb3zbjd2o0nj Beginner
Deploy spark, pytorch, fastapi lên docker
Cho mình hỏi là mình có dự án sử model face recognition để trích xuất đặc trưng của ảnh, sau đó sẽ dùng đặc trưng trích xuất được truy vấn thông tin bằng model LSH với pyspark. Mình sẽ sử dụng fastapi để tạo api nhận ảnh đầu vào và trả ra kết quả truy vấn được. Mình muốn deploy các phần trên vào một docker container thì có được không ạ
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Byte array fragment
Em đang có 1 byte array (Store) dùng để lưu Object đã được serialized, và 1 HashTable để lưu position cho object trong Store, giả sử khi xóa Object đi thì Store sẽ bị phân mảnh, em xin hỏi giải pháp cho trường hợp này. <img src="/api/v1/media/9aafd211d8d6f739c5ad44c71acc099cfb3da9fb27701796dfb5d5f5b0e234f4.png" alt="byte_mem.png"> <p> Một vài cách em hiện đang suy nghĩ: </p> <ul> <li>Dùng 1 byte để đánh dấu vùng nhớ đó đã bị xóa, thêm position vào 1 HashSet (Tracker). Khi thêm mới 1 Object sẽ kiểm tra Tracker và tìm vị trí có space đủ để ghi vào, tuy nhiên độ dài Object có thể ít hơn nên space của vùng nhớ đó nên vẫn bị trống 1 phần</li> <li>Dịch tất cả các Object phía sau lên tương tự như ArrayList, tuy nhiên em lại không biết cách set lại position cho HashTable</li></ul>
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Một cách tối ưu để thực hiện delta-load trong ETL
Em đang tìm hiểu về delta-load trong ETL, em đang có 1 mô hình producer-consumer. <ul> <li>Consumer sẽ thực hiện logic trên tất cả dữ liệu được publish bởi producer</li> <li>Producer sẽ thực hiện incremetal write cho tập dữ liệu nhận được. Vấn đề là producer sẽ đóng vai trò như 1 framework và tự động đánh giá nội dung để cho rằng 1 Object có bị thay đổi hay không.</li></ul> <p> Em muốn hỏi là coó 1 cách tối ưu nhất để Producer tự extract những Object bị modified không? </p> <ul> <li>Giải pháp hiện tại của em là serialize Object sang byte và thực hiện hash trên byte array đó (giống như commit hash) để lưu trữ state Object đó, tuy nhiên em đang không biết 1 hàm hash hiệu quả cho việc này, xin nhờ mọi người giúp.</li></ul>
Answer
Avatar
0
Dev Mới Beginner
Dev Mới Beginner
Không hiểu kiểu gì luôn?
Hi anh Dũng, cả nhà mình,<p> Em đang gặp vấn đề như sau: </p> <p> Lưu 1 object xuống db, sau đó dùng id của object đó push vào kafka, đoạn code mô tả bên dưới: </p> <p> var saveResult = this.repo.saveAndFlush(entity); </p> <p> this.kafkaTemplate.send(topic, saveResult.getId()); </p> <p> Tuy nhiên khi listen topic trên thì thi thoảng vẫn có những trường hợp em gọi hàm findById bị not found. </p> <p> Vậy có phải là việc listen topic trên diễn ra trước lúc transaction được commit ko nhỉ? Và cũng xin mọi người cách để giải quyết bài trên ạ </p> <p> (Em đang dùng spring boot cả nhà ạ) </p>
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Kryo serializer
Em mới tiếp cận việc dùng Kryo cho serializer Object to byte.<p> Theo em biết thì Kryo cho phép config <code class="markdown-inline">setRegistrationRequired()</code> </p> <em>Nếu set <code class="markdown-inline">true</code>, khi dùng writeClassAndObject() Kryo sẽ thêm registrationId vào đầu bytes array để làm header</em> <em>Nếu <code class="markdown-inline">false</code>, Kryo sẽ tự thêm metadata của class đó.</em> <p> Lấy ví dụ em có class TypeA có 1 field <code class="markdown-inline">List&lt;String&gt;</code>. </p> <p> Vấn đề nếu set true cho <code class="markdown-inline">setRegistrationRequired()</code> thì khi writeClassAndObject Kryo sẽ dùng runtime type để chọn Serializer phù hợp cho <code class="markdown-inline">List&lt;String&gt;</code> (có thể là ArrayList, LinkedList, ...) và giả sử việc <code class="markdown-inline">register</code> các Class phải thực hiện trước khi Kryo write. </p> <p> Trong trường hợp này em sẽ phải register như thế nào nếu có 1 field là Interface (vì không thể register toàn bộ concrete Class của 1 Interface được). Có cách nào để xứ lí không nhỉ? </p>
Answer