Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Các trung tâm đào tạo trình uy tín, chất lượng ở Hà Nội
<ol start="1"> <li><a href="https://techmaster.vn/">Techmaster Việt Nam</a>.</li> <li>CodeGym</li> <li>MindX</li> <li>NIIT - ICT Hà Nội</li> <li>VTI Academy</li> <li>FPT Software Academy</li> <li>Hệ Thống T3H</li> <li>VTC Academy</li> <li>Rikkei Academy</li> <li>ITPlus</li> </ol> <p> Lưu ý: Chỉ mang tính chất liệt kê, không xếp hạng. </p>
Answer
Avatar
0
Quốc Hưng Hoàng Beginner
Cách mọi người kiểm thử trên môi trường production
Chào anh Dũng và mọi người,<p> Hiện tại em đang tham gia một dự án làm về CRM. Team em đã deliver sản phản cho khách hạn sử dụng và đang tiếp tục phát triển tính năng mới. </p> <p> Khách hàng và team em thống nhất sẽ tạo ra 1 bộ test data trên production để thực hiện kiểm thử. </p> <p> Với cách này, bản thân em thấy đôi chút lạ lùng do có khả năng end user sẽ truy cập đc test data đấy </p> <p> Nếu là em, em sẽ dump production db vào 1 môi trường riêng biệt, giả sử như staging (với cấu hình gần giống với production server). Tất cả hoạt động kiểm thử sẽ thực hiện trên staging với bộ production data. QA có thể tự do CRUD data mà ko lo ngại ảnh hưởng đến end user. Tuy nhiên, có vẻ như khách hàng của cty em budget ko dư dả nên ko set up 1 server riêng như vậy. </p> <p> Tiện đây, em muốn hỏi ở công ty anh Dũng cũng như mọi người, practice như trên có phổ biến hay ko ? Nếu ko, mời mọi người chia sẻ cách kiểm thử trên môi trường production. </p>
Answer
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
run docker-compose.yml với https cho bitnami/minio
file docker-compose.yml em cấu hình như bên dưới<p> khi run xong thì chỉ truy cập được http </p> <p> làm cách nào để truy cập https được ạ </p> <p> version: "3" </p> <p> networks: </p> <p> my_network: </p> <p> driver: bridge </p> <p> services: </p> <p> minio-0: </p> <p> container_name: minio-0 </p> <p> image: "bitnami/minio:latest" </p> <p> networks: </p> <ul> <li>my_network</li></ul> <p> restart: always </p> <p> ports: </p> <ul> <li>9000:9000</li> <li>9001:9001</li></ul> <p> volumes: </p> <ul> <li>C:docker-nledataminio-0:/bitnami/minio/data</li></ul> <p> environment: </p> <ul> <li>MINIO_ROOT_USER=user</li> <li>MINIO_ROOT_PASSWORD=password</li> <li>MINIO_HTTPS_ENABLE=true</li> <li>MINIO_CERT_FILE=C:docker-nlecertscertificate.crt</li> <li>MINIO_KEY_FILE=C:docker-nlecertsprivate.key</li> <li>MINIO_CA_CERT_FILE=C:docker-nlecertsca_bundle.crt</li></ul>
Answer
Avatar
0
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Apple Developer Program
Chào mọi người, e đăng ký tài khoản Apple Developer Program của iOS, đã bị trừ 99$ trong tài khoản nhưng vẫn không vào được trang appstoreconnect.apple.com. Nó báo lỗi <em>To access App Store Connect, you must be an individual or team member in the Apple Developer Program, or invited by an individual to access their content in App Store Connect.</em> có cách nào giải quyết không ạ.
Answer
Avatar
0
devman Beginner
devman Beginner
Author/Authen với JWT
Chào mn, em đang sử dụng Spring Security và JWT để implement PBAC, em nên lưu Role + Permission của user vào Token luôn hay chỉ lưu mỗi UserId ạ?<p> Trường hợp nếu lưu Role+Permission mà user bị thay đổi quyền thì xử lý như nào ạ? </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Bot gửi thông báo skype
Em chào Anh.<p> Em muốn làm 1 con bot gửi thông báo vào 1 nhóm trong skype sử dụng Spring </p> <p> Anh có thể cho em hướng làm được k ạ. </p>
Answer
Avatar
0
triandn Beginner
triandn Beginner
Upload file định dạng .ods trong java
Em chào anh Dũng, hiện tại em đang gặp trường hợp upload file có định dạng đuôi là: .ods ,em đã sử dụng thư viện odftoolkit những vẫn không được. Anh có thể cho em 1 hướng đi tốt nhất được không ạ. Em cảm ơn anh!
Answer
Avatar
0
Java Dev Beginner
Java Dev Beginner
Cấu hình thời gian của session trong spring
Em code web spring + thymleaf sử dụng HttpServletRequest,HttpServletResponse để truyển dữ liệu giữa các màn trong quá trình chuyển dữ liệu session bị hết thời gian và không lấy được gí trị của biến đã set,<p> em kiểm tra thì time session đã set là 1h, có thể là trong quá trình ridrect các trang rquest tiếp theo là request mới nên mất session của request cũ không ạ em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Channing vs Open addressing HashTable
Em có tìm đọc được 1 tài liệu về HashTable ở link này, và có 1 vài thắc mắc. <a href="https://www.algolist.net/Data_structures/Hash_table/Open_addressing" target="_blank">https://www.algolist.net/Data_structures/Hash_table/Open_addressing</a> <ul> <li>Khi dùng Channing HashTable, ta phải dùng 1 LinkedList gây overhead, khi dùng OpenAdressing thì cũng phải dùng 1 cấu trúc dữ liệu để lưu cặp key, value vẫn tăng heap size</li> <li>Open addressing (OA) còn gây nghẽn với "DELETE slot" buộc phải rehash lại table, vậy đâu là lí do để dùng OA hasing? Theo em biết thì Java cũng implement HashMap bằng chainning.</li></ul>
Answer
Avatar
0
v5b8jb3zbjd2o0nj Beginner
Deploy spark, pytorch, fastapi lên docker
Cho mình hỏi là mình có dự án sử model face recognition để trích xuất đặc trưng của ảnh, sau đó sẽ dùng đặc trưng trích xuất được truy vấn thông tin bằng model LSH với pyspark. Mình sẽ sử dụng fastapi để tạo api nhận ảnh đầu vào và trả ra kết quả truy vấn được. Mình muốn deploy các phần trên vào một docker container thì có được không ạ
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Byte array fragment
Em đang có 1 byte array (Store) dùng để lưu Object đã được serialized, và 1 HashTable để lưu position cho object trong Store, giả sử khi xóa Object đi thì Store sẽ bị phân mảnh, em xin hỏi giải pháp cho trường hợp này. <img src="/api/v1/media/9aafd211d8d6f739c5ad44c71acc099cfb3da9fb27701796dfb5d5f5b0e234f4.png" alt="byte_mem.png"> <p> Một vài cách em hiện đang suy nghĩ: </p> <ul> <li>Dùng 1 byte để đánh dấu vùng nhớ đó đã bị xóa, thêm position vào 1 HashSet (Tracker). Khi thêm mới 1 Object sẽ kiểm tra Tracker và tìm vị trí có space đủ để ghi vào, tuy nhiên độ dài Object có thể ít hơn nên space của vùng nhớ đó nên vẫn bị trống 1 phần</li> <li>Dịch tất cả các Object phía sau lên tương tự như ArrayList, tuy nhiên em lại không biết cách set lại position cho HashTable</li></ul>
Answer
Avatar
0
e2al3qakmdd1okym Beginner
Một cách tối ưu để thực hiện delta-load trong ETL
Em đang tìm hiểu về delta-load trong ETL, em đang có 1 mô hình producer-consumer. <ul> <li>Consumer sẽ thực hiện logic trên tất cả dữ liệu được publish bởi producer</li> <li>Producer sẽ thực hiện incremetal write cho tập dữ liệu nhận được. Vấn đề là producer sẽ đóng vai trò như 1 framework và tự động đánh giá nội dung để cho rằng 1 Object có bị thay đổi hay không.</li></ul> <p> Em muốn hỏi là coó 1 cách tối ưu nhất để Producer tự extract những Object bị modified không? </p> <ul> <li>Giải pháp hiện tại của em là serialize Object sang byte và thực hiện hash trên byte array đó (giống như commit hash) để lưu trữ state Object đó, tuy nhiên em đang không biết 1 hàm hash hiệu quả cho việc này, xin nhờ mọi người giúp.</li></ul>
Answer