Avatar
0
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Tìm kiếm không phân biệt hoa thường, không phân biệt dấu trong Spring Data MongoDB
Với sql em set lại collate để tìm kiếm không phân biệt hoa thường, không phân biệt dấu.<p> Sau khi chuyển sang mongodb, em không biết làm cách nào để tìm kiếm giống sql </p>
Answer
Avatar
2
TungDP Beginner
TungDP Beginner
Cách nhúng đối tượng tương tự như @Autowired của Spring boot?
<em>Đặt vấn đề:</em> Lúc đọc cuốn "Những Nguyên Tắc Sống Còn Trong Lập Trình" của anh Tạ Văn Dũng, em có khá ấn tượng về cách anh giải thích về ý tưởng Inversion-of-control. Sau đó, em cũng vọc vạch làm thử 1 cái tương tự, đại ý là em làm như này: <ul> <li>Bước 1: Dùng Reflection quét package của file Main để tìm ra toàn bộ các class được khai báo trong package, đưa vào 1 HashSet.</li> <li>Bước 2: Tạo annotation @Instance, chạy vòng lặp: những class nào có đánh dấu @Instance thì khởi tạo instance cho nó, lưu vào 1 HashMap<Class<?>, Object>.</li> <li>Bước 3: Tạo annotation @Inject, và tiếp tục lặp qua HashMap ở bước 2, nếu instance nào mà có các field được đánh dấu @Inject thì gắn object đã được tạo trong HashMap(bước 2) vào field đó.</li></ul> <em>Khó khăn:</em> Nhưng em gặp vấn đề khó khi @Inject được đánh dấu vào field mà user lại sử dụng interface chứ không phải trực tiếp class. <img src="/api/v1/media/cd1910f38bf831716e6e1968e01cbfaa484f3b5b6e9846d940157d2fd6e5cdd1.png" alt="2024-02-17_15-22.png"> <em>Câu hỏi:</em> Lúc này làm sao để có thể tìm được tất cả các class implements interface đó và chọn ra được class phù hợp để inject vào ạ?
Answer
Avatar
0
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Responsive trong kotlin
<img src="/api/v1/media/0e988550c8c46e11c3abc75c07f37dd1a21afcaf5cd4ac55afb6025a9c71ae37.jpg" alt="Messenger_creation_d78ec69d-da4d-43f1-ae4e-7ec6f7d8893b.jpeg"> <img src="/api/v1/media/4e60eafd8f5410975528dd1e9b5cbadcbcb00f0cfcb4ad778dd3379818c646ec.jpg" alt="Messenger_creation_3c513bf1-a2d1-4c25-a6b7-4e8006e3b899.jpeg"> <p> Mọi người cho e hỏi e đã chỉnh sdp và ddp rồi. E test trên mọi máy thì nó hiển thị ok, nhưng khi mà e tăng font size trên máy thì nó sẽ bị chèn chữ, có cách nào khắc phục không ạ. E cảm ơn. </p>
Answer
Avatar
0
wuwymm20wobp2ke4 Beginner
Yêu cầu phần cứng
Mọi người cho em hỏi làm thế nào để mình xác định được các yêu cầu phần cứng của một hệ thống ạ. Có tài liệu nào liên quan mọi người có thể share cho em với ạ.
Answer
Avatar
1
Young Monkeys Beginner
Young Monkeys Beginner
Xử lý anotation như kiểu @UserId nằm ở đâu
anh ơi em hỏi chút, cái đoạn mà a sử dụng anotation như kiểu @UserId, thì đoạn xử lý cho các thông tin của thằng userID này ở đâu anh nhỉ, em muốn xem xử lý của nó thì xem ở đâu ạ
Answer
Avatar
0
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Cuộn trang lên trên giống message với antd
E sử dụng <a href="https://ant.design/components/list " target="_blank">https://ant.design/components/list </a> . Làm cách nào để cuộn trang lên trên giống message ạ
Answer
Avatar
1
Tuyen Nguyen Beginner
Tuyen Nguyen Beginner
[Mysql] Migrate table production
Chào anh Dũng và mọi người <ul> <li>Hiện tại em đang làm task migrate 1 table trên môi trường thật , dữ liệu bảng đấy khá lớn . Em có tìm hiểu được solution (<a href="https://dba.stackexchange.com/questions/24116/mysql-perform-a-big-data-migration-between-tables). " target="_blank">https://dba.stackexchange.com/questions/24116/mysql-perform-a-big-data-migration-between-tables). </a> Em đang định viết command để thực hiện việc đó , do đây là lần đầu em thực hiện migrate nên muốn nhờ anh tư vấn để hạn chế rủi ro về thất thoát dữ liệu.</li></ul> <p> Database: Mysql </p> <p> Framework: Laravel </p>
Answer
Avatar
0
azqhdyt4pggs7smw Beginner
Difference between PlayerManger in service class vs in room class
In the one-two-three demo I found that there 2 PlayerManager in GameService class. One is an attribute in the class and another one is in the room. Are there any difference between the two? Which one should I use when add or removing a player?
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lỗi truyền ParameterName trong Stored Procedure trong bản Spring 3.x
Em chào mọi người.<p> Trong quá trình nâng cấp dự án sử dụng Spring 2.7.x lên bản Spring 3.x thì em gặp phải lỗi call Stored Procedure theo tên Param. </p> <p> ví dụ Khi gọi Store có tên example(@p_channel_code , @agent_code) trong SQL Server </p> <p> vị trí các param lần lượt của store khi tạo là: @p_channel_code , @agent_code </p> <p> Code (đính kèm) thì đăng kí lần lượt các param @agent_code,@p_channel_code </p> <ul> <li>> Sau khi chạy code và call Store giá trị nhận được dưới store đang nhận @agent_code = @p_channel_code, @p_channel_code = @agent_code, Em có chỉnh code đăng kí sét giá trị theo index param thì được.</li></ul> <p> ... mọi người có gặp tình trạng này không ạ. </p> <p> StoredProcedureQuery storedProcedure = entityManager.createStoredProcedureQuery("example"); storedProcedure.registerStoredProcedureParameter("@agent_code", String.class, ParameterMode.IN); storedProcedure.registerStoredProcedureParameter("@p_channel_code", String.class, ParameterMode.IN); storedProcedure.setParameter("@agent_code", agentCode); storedProcedure.setParameter("@p_channel_code", channelCode); </p>
Answer
Avatar
1
azqhdyt4pggs7smw Beginner
LocatedPlayerManager for a mahjong game
I tried to turn the one-two-three demo to a mahjong game. I stuck at where to get the available() method. It was in the AbstractPlayerManager but it is not extended in the DefaultLocatedPlayerManager. Is this the right class to implement a room that has a max players count?
Answer
Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Mã hóa password và username của database được cấu hình trong file application.properties của dự án Spring Boot
Xin chào tất cả mọi người và anh Dũng. Em viết API sử dụng Java Spring Boot. Khi config database trong file application.properties thì em có để cả mật khẩu và username như trong ảnh. Bây giờ em muốn mã hóa usename và password này. Vì trên dự án thực tế thì để hiển thị như thế này không tốt (liên quan đến việc bị tấn công vào database). Mọi người ai đã từng làm qua hay biết kỹ thuật làm có thể cho em hướng giải quyết được không ạ! Em xin cảm ơn. <img src="/api/v1/media/e37082725e660ffbb995cb46b75a7ca5453dee6f58837b6cf17cda86a8da3de2.png" alt="spring-db-properties.png">
Answer
Avatar
1
wuwymm20wobp2ke4 Beginner
Cách xây dựng 1 hệ thống website
Mn cho em hỏi là trước khi mình xây dựng được 1 web hoàn chỉnh thì thường mọi người sẽ dự tính kiểu: tốc độ phản hồi của một request, bao nhiêu người cùng truy cập vào 1 request và các câu hỏi khác. Vậy mọi người có thể cho em xin từ khoá hay làm thế nào để mọi người dự tính cũng như khi dự tính xong thì lúc mọi người xây dựng web để nó như mong muốn như nào ạ??
Answer