Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
có phải Netty chuyên làm game server
Hi anh, có phải Netty chuyên làm cho Game server k ạ, Netty sử dụgn TCP, UDP. Như vậy khi lượng truy cập lớn từ user Netty xử lý thế nào ạ
Answer
Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Điểm vượt trội của EzyFox Server so với Netty là gì?
Điểm vượt trội của EzyFox Server so với Netty là gì?
Answer