Avatar
0
Nam Nguyen Beginner
Nam Nguyen Beginner
Quản lý branch đã merge vào master trên git
Mọi người cho em hỏi chút những branch sau khi merge vào master thì mọi người thường xử lý branch đó như thế nào ạ?
Answer