Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
cách thay đổi file app.properties trong Spring boot
anh ơi, App.properties là 1 file để lưu các config, địa chỉ IP, username, password của DB... vậy sau khi build file jar từ app, em muốn đổi username trong app.properties thì làm như thế nào. Nếu sửa trong code thì phải build lại file jar mới
Answer