Avatar
1
Đức Thịnh Beginner
Đức Thịnh Beginner
fcm flutter no backend
các anh cho em hỏi nếu mình muốn send 1 thông báo sử dụng fcm đến các máy khác dùng chung 1 ứng dụng nhưng mình k dùng backend thì có giải pháp nào không ạ, em cám ơn ạ <3
Answer
Avatar
1
cường hoàng nguyễn Beginner
Tại sao ping ko ổn định nhưng tốc độ download vẫn khỏe ?
ping khi chơi LOL của em giật dao động trong khoảng 7ms - 600ms <p> </p> <p> Nhưng tốc độ download lại rất ổn định ở mức 8MB/s. Lúc cao nhất là 10MB/s. </p> <p> </p> <p> Cho em hỏi tại sao với ạ ? </p>
Answer
Avatar
0
Nguyễn Hiếu Beginner
Socket Golang
Cho em hỏi, em sử dụng readJSON và readMessage để đọc dữ liệu từ client gửi thông qua websocket, vấn đề em đang gặp phải là khi em test sử dụng 2 func này cùn 1 lúc thì ghi gửi dữ liệu, readJSON sẽ thực thi xong sẽ dừng(các câu lệnh sau sẽ kh chạy), client phải gửi lần  2 (các câu lệnh sau mới được thực thi). Mong mn giải đáp giúp em với ạ. (Mặc dù em sử dụng 1 trong 2 thôi đã work rùi nhma test thử thì gặp case này ạ. Em cảm ơn) <img class="alignnone size-full wp-image-8112" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/11/Screenshot-2022-11-08-165956.png" alt="" />
Answer
Avatar
1
Mathis Favier Beginner
Mathis Favier Beginner
[Easyfox-server] null pointer Exception on user repo while trying to connect
So I watched the <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aTZDSiiITBM&amp;list=PLlZavoxtKE1IfKY7ohkLLyv6YkHMkvH6G&amp;index=4">video</a> for the authentication with Ezyfox-server but I got an NullPointerException on UserRepo while I try to log in. I can't figure out why because I triple check my code and the video... <p> </p> <p> Here is my code: </p> <p> </p> <pre> # entity/BullyUser: @Getter @Setter @ToString @EzyCollection public class BullyUser { @EzyId int id; String username; String password; } # repo/BullyUserRepo: @EzyRepository("userRepo") public interface BullyUserRepo extends EzyMongoRepository&lt;Long, BullyUser&gt; { } # service/BullyUserService: public interface BullyUserService { void saveUser(BullyUser user); BullyUser createUser(String username, String password); BullyUser getUser(String username); } # service/impl/BullyUserServiceImpl: @Setter @EzySingleton("userService") public class BullyUserServiceImpl implements BullyUserService { @EzyAutoBind private BullyUserRepo BullyUserRepo; @Override public void saveUser(BullyUser user) { BullyUserRepo.save(user); } @Override public BullyUser createUser(String username, String password) { BullyUser user = new BullyUser(); user.setUsername(username); user.setPassword(password); BullyUserRepo.save(user); return user; } @Override public BullyUser getUser(String username) { return BullyUserRepo.findByField("username", username); } } // [PLUGIN]/controller/UserLoginController @EzySingleton @EzyEventHandler(USER_LOGIN) public class UserLoginController extends EzyAbstractPluginEventController { @EzyAutoBind private WelcomeService welcomeService; @EzyAutoBind private BullyUserService userService; @Override public void handle(EzyPluginContext ctx, EzyUserLoginEvent event) { logger.info("{} login in", welcomeService.welcome(event.getUsername())); String username = event.getUsername(); String password = event.getPassword(); BullyUser user = userService.getUser(username); if (user == null) { logger.info("User {} does not exist, creating new user", username); user = userService.createUser(username, password); userService.saveUser(user); } } } </pre>
Answer
Avatar
0
Nguyễn Hiếu Beginner
Cập nhập dữ liệu khi call api
Em đang call api để lấy dữ liệu xong rồi sẽ thêm vào database, sử dụng cron job để sau 15' cập nhật 1 lần. Nhma làm sao để biết data nào mới để cập nhật ạ. Em đang xóa hết rồi thêm mới lại
Answer
Avatar
0
Nguyễn Hiếu Beginner
[BadQuestionBecauseCodeInImage]Pipeline fade-out fade-in
<img class="alignnone size-full wp-image-6378" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/07/Screenshot-from-2022-07-09-11-49-30.png" alt="" /><img class="alignnone size-full wp-image-6379" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/07/Screenshot-from-2022-07-09-11-49-25.png" alt="" />Bài này tính tổng bình phương của 1 dãy số, thay vì lặp qua hết dãy thì sẽ chia thành nhiều routine để tính cho nhanh nếu nhưu chuỗi dài. Tuy nhiên chỗ hàm generatePipeline em chưa hiểu lắm ạ. Nó đẩy dãy số đó vào channel, sau đó close mà chỗ return lại out em chưa hiểu ạ
Answer
Avatar
1
Nguyễn Hiếu Beginner
[BadQuestionBecauseCodeInImage]Channel trong Go Lang
<img class="alignnone size-full wp-image-6348" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/07/Screenshot-from-2022-07-08-14-23-32.png" alt="" />Cho em hỏi, mình gửi qua 2 channel, mà tại sao select nó có mấy giá trị 0 vậy ạ, em thấy có gọi hàm close cho mỗi channel sau khi gửi xong rồi mà
Answer
Avatar
1
Nguyễn Hiếu Beginner
[BadQuestionBecauseCodeInImage]Append slice in Golang
<img class="alignnone wp-image-6320" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/07/Screenshot-from-2022-07-06-14-06-08.png" alt="" /> <p> </p> <p> Cho em hỏi, vì sao append(a[:2], a[3:]...) mà giá trị trong slice a sau khi thực hiện câu lệnh này nó thay đổi vậy ạ. Em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
1
Kaneki Ken Beginner
Kaneki Ken Beginner
[Ezyfox Server] Handle response trong Java Android Client
Em đang sử dụng ezyfox server để viết 1 android app bằng java cho bài tập ở trường. Em đang gặp vấn để ở việc handle response trong android client. <p> </p> <p> Ví dụ: </p> <p> </p> <p> Trong ActivityLogin em có 2 method: </p> <p> </p> <ul> <li>1 method gọi singleton SocketClientProxy để gửi login request. </li></ul> <p> </p> <ul> <li>1 method onLoginSuccess() để tạo Intent và chuyển sang ActivityMain </li></ul> <p> </p> <p> Vậy làm thế nào để gọi method onLoginSuccess() trong ActivityLogin sau khi server gửi response đăng nhập thành công đến client? </p> <p> </p> <p> Em có nghĩ đến phương án biến ActivityLogin thành singleton. Có thể  như thế sẽ gọi được onLoginSucess ở hàm Handler trong SocketClientProxy. </p> <p> </p> <p> Em nên xử lý trường hợp này thế nào ạ? Mn giúp em với </p> <p> </p> <p> &nbsp; </p> <p> </p> <p> &nbsp; </p> <p> </p> <p> &nbsp; </p> <p> </p> <p> &nbsp; </p> <p> </p> <p> &nbsp; </p>
Answer
Avatar
0
Tú Trần Anh Beginner
Tú Trần Anh Beginner
[Ezyfox Server] Unity game client không gửi được command khi build ra android
<ul> <li>Như tiêu đề, em có thử build unity client ra android app. Em chạy thử bằng giả lập ld player, nhập tài khoản mật khẩu như bình thường và bấm login thì không có gì xảy ra hết. Em nghĩ nó không gửi được các command đến BE ezyfox server vì ở bên Server cũng không thấy có session nào gửi request đến hết. </li></ul> <p> </p> <ul> <li>Khi e build ra exe thì vẫn hoạt động bình thường. </li></ul> <p> </p> <ul> <li>Vậy có phải là do LD player k ạ nhỉ? A giúp em với. </li></ul> <p> </p> <p> Em cảm ơn ạ! </p>
Answer
Avatar
1
Tú Trần Anh Beginner
Tú Trần Anh Beginner
[Ezyfox Server] Cách sử dụng kết hợp Ezyfox Server và EzyHttp cho Unity game
<ul> <li>Em đang làm một game bằng EzyFox Server và Unity client. Em đang validate đăng nhập bằng tài khoản, mật khẩu bình thường. </li></ul> <p> </p> <ul> <li>Giờ em muốn sử dụng Ezy Http để đăng nhập bằng access token, tích hợp thêm các phương thức đăng nhập khác ( vd: google). Và thêm tính năng thanh toán thử bằng paypal sandbox. Em đã tìm hiểu thử về gọi rest api trong unity, cụ thể là paypal sandbox nhưng tìm thấy rất ít tài liệu về phần này. </li></ul> <p> </p> <ul> <li>Nên em đã nghĩ đến ý tưởng build game ra webgl và nhúng vào trang web. Em sẽ đăng nhập và thanh toán bằng paypal trên web. Nhưng em lại có vấn đề mới là làm thế nào để game unity được nhúng trên web có thể lấy được access token hay là kết quả của request thanh toán paypal được thực hiện trên web. </li></ul> <p> </p> <p> A tư vấn cho em một hướng giải quyết với ạ. </p> <p> </p> <p> Em xin cảm ơn! </p>
Answer
Avatar
0
Tú Trần Anh Beginner
Tú Trần Anh Beginner
[Ezyfox Server] Làm sao để lấy thông tin user đang đăng nhập vào zone
Em đang làm 1 box chat đơn giản trong game (game không có room, không có lobby). Giờ em cần lấy danh sách user đang login realtime để gửi tin nhắn đến các user khác khi có tin nhắn mới. <p> </p> <p> Theo em nghĩ thì mình sẽ phải tạo một list lưu tên user ngay sau khi đăng nhập. Khi có tin nhắn mới sẽ gọi responseFactory.newObjectResponse().usernames() để gửi. Vậy làm thế nào để xóa user khỏi list khi họ tắt game? </p> <p> </p> <p> Em nghĩ EzyFoxServer đã có sẵn hàm để lấy danh sách user đang đăng nhập nhưng vẫn chưa biết gọi thế nào. A chỉ em với ạ. </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn ạ! </p> <p> </p>
Answer