Avatar
1
hovanvydut Beginner
hovanvydut Beginner
Fulltext search Postgres
Chào mọi người, <p> </p> <p> Hiện em cũng đang tìm hiểu và làm thằng thằng Postgresql full textsearch. Em có thử dùng chính tính năng search của trên trang chủ. Thì em thắc mắc làm thể nào để server nó trả về được cả đoạn content "Full text search" có bôi đậm như vậy lun ạ. Hiện em chỉ mới hình dung được cách làm full text search rồi ranking trên tiêu đề +
Answer