Avatar
0
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Refresh gallery
Mọi người cho e hỏi vấn đề này với, e muốn chụp ảnh cái textview lại, nhưng khi code chụp xong rồi thì vào thu mục ảnh lại không thấy hiện ảnh lên ạ. Code: <p> </p> <pre> import android.content.ContentValues import android.content.Context import android.content.Intent import android.graphics.Bitmap import android.net.Uri import android.os.Build imp
Answer