Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Send Email body HTML
Em chào mọi người <p> </p> <p> Em đang làm send mail với với body email là một file Html(file teamplate có sẵn được config - file HTML code thuần html css) mình nên dùng cách nào để truyền dữ liệu bên ngoài vào file html để gửi đi ạ em dùng spring boot </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn. </p>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Cắt text bị dài trong thẻ span
Mình có đoạn html này nó đang không cắt bỏ được phần phần text quá dài vượt khổ, giờ phải bổ sung thuộc tính css gì mọi người nhỉ? <p> </p> <p> &lt;div class="col-12"&gt; </p> <p> &lt;label class="mr-1"&gt;File name:&lt;/label&gt;&lt;span id="fileName"&gt;247054726_713680412923342_7496660341076819024_n.png&lt;/span&gt; </p> <p> &lt;/div&gt; </p> <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-3113" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-2021-11-14-at-22.11.46.png" alt="" />
Answer