Avatar
0
Nam Nguyen Beginner
Nam Nguyen Beginner
Giống và khác nhau giữa async await và multi thread trong c
Mọi người cho em hỏi sự giống và khác nhau giữa async await và multi thread trong C<h1>với ạ? </h1> <p> Khi nào thì mình nên dùng async await, khi nào thì mình nên dùng multi thread ạ? </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer