Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Làm việc với người Nhật cần lưu ý gì?
Xin chào, mình làm vs người Nhật tại Việt Nam ý thì có cần chú ý gì ko ạ?
Answer