Phạm Huy Thiên
1 questions
3 answers
Avatar
1
Phạm Huy Thiên Beginner
Dịch ngược data QRcode VN về thông tin ngân hàng
Dạo gần đây em có thấy anh Dũng chia sẻ về thư viện generate data tạo QR code, nhưng không thấy có thư viện nào dịch ngược lại từ data QR code ra thông tin của ngân hàng.<p> Ai có thuật toán giải mã thì cho em xin với ạ, code js thì càng tốt ạ. </p> <p> Em cảm ơn! </p> <h1><h2>Giải quyết</h2> </h1> Cảm ơn anh @tdv12, đoạn code sau hỗ trợ dịch ngược QRcode sa
Answer