Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
ThreadPool trong Java
Hi mọi người, hiện tại em có làm 1 chức năng khá tốn nhiều thời gian để xử lý  nên em đã áp dụng multi thread mục đích là để xứ lí chức năng đó ở 1 thread khác và để thread chính ko bị treo =&gt; trả response về cho client.Cụ thể là sử dụng <em><strong>@Async</strong></em> và có sử dụng thêm <em><strong>ThreadPoolTaskExecutor</strong></em> để cố định size của <strong><em>ThreadPool</em></strong>. <p> </p> <p> Cho em hỏi là trong thực tế thì người ta sẽ dựa vào những <strong>yếu tố</strong> nào để cấu hình cho các thuộc tính của <em><strong>ThreadPoolTaskExecutor</strong></em>  ví dụ như là: <em>CorePoolSize, MaxPoolSize, QueueCapacity, KeepAliveSeconds,.... </em>để đạt được hiểu quả nhất ạ? </p> <p> </p> <p> (Em đoán có thể là phần cứng của server có đúng ko ạ  ) </p> <p> </p> <p> Theo em nghĩ nếu cấu hình quá nhiều hoặc quá ít Thread thì hiệu năng sẽ có thể bị ảnh hưởng. </p> <p> </p> <p> Cảm ơn mọi người ! </p> <div> <div></div> </div>
Answer