Avatar
1
Lâm Văn Đời Beginner
Hỏi về việc gửi tin nhắn qua Message Queue (RabbitMQ,Kafka)
<em>Xin chào mọi người,</em> <p> </p> <p> Theo em được biết thì trong 1 hệ thống <em><strong>Microservices</strong> </em>thì các chức năng như gửi Mail, SMS cho khách hàng thì sẽ được tách thành 1 service mới.Khi cần gửi mail thì sẽ gửi 1 message đến MQ trung gian (Kafka,RabbitMQ,..) chứ không gửi theo kiểu request như thông thường. </p> <p> </p> <p> Em
Answer
Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Gửi email trong Spring Boot và RabbitMQ
Hi xin chào mọi người! <p> </p> <p> Hiện tại em đang tìm hiểu về RabbitMQ sẵn tiện làm thử ứng dụng phổ biến nhất là gửi email dùng Spring + RabbitMQ. </p> <p> </p> <p> Em đang bật chế độ <strong>manual</strong> cho <strong>ack </strong>khi nhận tin nhắn từ RabbitMQ ở RabbitListener </p> <p> </p> <p> Luồng xử lý của em cơ bản là như thế này: </p> <u
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Start rabbitmq localhost với docker
Start rabbitmq localhost với docker
Answer
Avatar
1
Senior Inter Beginner
Senior Inter Beginner
So sánh RabbitMQ và gRPC
Hello mọi người, trong quá trình tìm hiểu RabbitMQ và gRPC, mình vẫn chưa phân biệt được khi nào nên dùng 1 trong 2 thằng này. Ai có kinh nghiệm có thể chia sẻ lại cho mình với ạ. Thanks !!!
Answer