Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về Generate DDL Auto trong Spring
Xin chào mọi nguời , <p> </p> <p> Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp em có dùng tính năng tự động generate các bảng trong DB từ các entity trong Java.Và em thường hay bị mắc lỗi là để giá trị của dòng <em><strong>spring.jpa.hibernate.ddl-auto= create </strong></em>khiến cho dữ liệu trong DB bị mất hết .Đối với dữ liệu test trong đồ án của em thì việc mất mát dữ liệu thì không thành vấn đề nhưng em nghĩ đối với dự án thật thì sẽ có vấn đề rất nghiêm trọng.Cho xin phép hỏi là : </p> <ol> <li>Trong dự án thực tế thì người ta có sử dụng <em><strong>spring.jpa.hibernate.ddl-auto </strong></em> không ạ ? Vì em thấy khi dùng cái này thì khả năng bị mặc lỗi và mất  mát dữ liệu cũng có % thể xảy ra.</li> <li>Ở dự án thức tế thì ngoài cách kiểm tra cẩn thận trước khi làm 1 việc gì đó thì có cách nào để tránh mất toàn bộ dữ liệu kiểu như trên không ạ?</li> </ol> <p> Em cám ơn ạ ! </p>
Answer
Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về Code first và Database first
Chào mọi người ! <p> </p> <p> Em có một câu hỏi muốn hỏi mọi người ở các dự án thực tế về Java web có sử dụng Jpa-Hibernate khi bắt đầu dự án thì thường triển khai theo kiểu <strong>code first</strong> hay kiểu <strong>database first</strong> ạ ? Cho em xin hỏi về ưu nhược điểm của 2 cách này. </p> <p> </p> <p> Em cám ơn mọi người ! </p>
Answer