Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về thư viện TOTP
Hi mọi người, <p> </p> <p> Hiện tại thì em có tập tành tìm hiểu thử về bảo mật nhiều lớp (<strong>MFA</strong>) và em có biết đến thư viện này <a href="https://github.com/samdjstevens/java-totp">Link thư viện</a>.Nhưng khi em dùng app <strong>Google Authenticator</strong> trên điện thoại để gen code và sau đó em nhập code thì thư viện trên ko verify được (mặc dù thư viện này build URI dựa trên format của GG authenticator ) .Em có thử dùng Authenticator extensions khác trên google chrome thì thư viện lại verify được.Mọi người có ai bị tình trạng như này chưa ạ ? Và nếu có thì làm sao để app GG authenticator gen code mà thư viện hiểu ạ ? </p> <p> </p> <p> Cảm ơn mọi người đã đọc ! </p>
Answer