Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Xác minh số điện thoại.
Em chào mọi người <p> </p> <p> Em đang tìm hiểu, thực hiện gửi OTP(xác minh sdt) về sđt khách hàng mình nên sử dụng các công cụ quản lý send SMS của bên thứ 3 hay sử dụng thư viện, code Java ra sao để thực hiện được ạ. </p> <p> </p> <p> Mong mọi người có thể cho em keyword, hướng giải quyết ạ. </p>
Answer