Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Spring Redis
Xin chào mọi người! Em mới bắt đầu tìm hiểu về <strong>Redis</strong> và em có một câu hỏi muốn hỏi là với 2 cách này: <ol> <li>Chuyển 1 đối tượng trong Java sang JSON là lưu xuống Redis với kiểu dữ liệu Redis là String.</li> <li>Config setDefaultSerializer Spring Redis thành JSON</li> </ol> <em>Hỏi:</em> <strong>Giữa 2 cách này thì có khác gì nhau không ạ ?
Answer