Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Spring Redis
Xin chào mọi người! Em mới bắt đầu tìm hiểu về <strong>Redis</strong> và em có một câu hỏi muốn hỏi là với 2 cách này: <ol> <li>Chuyển 1 đối tượng trong Java sang JSON là lưu xuống Redis với kiểu dữ liệu Redis là String.</li> <li>Config setDefaultSerializer Spring Redis thành JSON</li> </ol> <em>Hỏi:</em> <strong>Giữa 2 cách này thì có khác gì nhau không ạ ? Nếu khác thì khác nhau như thế nào ạ ?</strong> <p> </p> <strong>P/s</strong>: Tại em có xem bài viết của anh Dũng và thấy anh dùng cách <strong>1</strong> nên em muốn hỏi kĩ  để hiểu thêm về Redis ạ ! Em cám ơn !
Answer