Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Blockchain: Call swapExactETHForTokens chuyển BNB to BUSD
Call swapExactETHForTokens chuyển BNB to BUSD từ javascript thế nào?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
PancakeSwap có cập nhật lại giá của token sau khi swap xong?
PancakeSwap có cập nhật lại giá của token sau khi swap xong?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
PancakeSwap: Tại sao có nhiều event chuyển token trong 1 transaction?
Trong <a href="https://bscscan.com/tx/0xb0e9cf1a1722b03aa31fd5e2beae3c3053aa444c075bb61a271c12b45c4b5b36" target="_blank">giao dịch này</a> tại sao lại có nhiều event chuyển tiền chỉ trong 1 giao dịch?
Answer