Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
java.lang.IllegalArgumentException: Cannot set 'scaleY' to Float.NaN
mn xem giúp e lỗi này vs ạ, báo lỗi ở dòng 48,  chỗ e bôi xanh ấy ạ. <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-6842" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/08/loi1.png" alt="" /> <img class="alignnone size-full-size wp-image-6843" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/08/loi2.png" alt="" />
Answer