Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
[Duplicated]Graphql hơn gì Restful
em biết GraphQL là 1 end point, còn restful API là multi end point. Như vậy chỉ có code ngắn hơn thôi, còn lợi ích nào khác từ GraphQL k ạ
Answer