Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
So sánh SOAP và REST
Em chào mọi người em có câu hỏi là để truy cập vào Web Services dùng SOAP và REST vậy khi nào nên dùng SOAP và khi nào dùng REST và 2 cách trên khác nhau như thế nào ạ em đang học về API.
Answer
Avatar
1
jungtin Beginner
jungtin Beginner
Làm thế nào để cache api cho Frontend & notify if something changes
Hello anh Dũng và mọi người <p> </p> <p> Hiện tại em đang làm cho một dự án chuyên frontend &amp; backend có thể kiểm soát và thay đổi đôi chút được </p> <p> </p> <p> Hiện tại cũng khó liên lạc với team backend (bên client) nên việc chỉnh sửa API là nên hạn chế </p> <p> </p> <p> Vấn đề: API fetch nhiều field không cần thiết, không sử dụng graphQL </p> <p> </p> <p> Khi sử dụng thì mỗi lần navigate lại phải chờ một khoảng rất lâu để response trả về </p> <p> </p> <p> Q: Không biết có cách nào để cache api này về localStorage và kiểm tra nếu data ở API có thay đổi gì -&gt; load data mới </p> <p> </p> <em>data không thay đổi quá liên tục </em> <p> Hiện tại cách e nghĩ là : lưu vào localStorage + count -&gt; mỗi lần navigate -&gt; check count ở server </p> <p> </p> <em>Hiện tại nói chung là bên cty phía BE thì ngán k chịu dc : no-redis, no-graphql, api không limit field </em> <p> Mấy bác có hướng điều binh nào không ạ ! </p> <p> </p> <p> Điều em thắc mắc ở đây là làm sao để check if data has changed để update </p> <p> </p> <p> Em cám ơn ạ </p> <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-1854" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-24-105246.png" alt="" />
Answer