Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
So sánh SOAP và REST
Em chào mọi người em có câu hỏi là để truy cập vào Web Services dùng SOAP và REST vậy khi nào nên dùng SOAP và khi nào dùng REST và 2 cách trên khác nhau như thế nào ạ em đang học về API.
Answer
Avatar
1
jungtin Beginner
jungtin Beginner
Làm thế nào để cache api cho Frontend & notify if something changes
Hello anh Dũng và mọi người <p> </p> <p> Hiện tại em đang làm cho một dự án chuyên frontend &amp; backend có thể kiểm soát và thay đổi đôi chút được </p> <p> </p> <p> Hiện tại cũng khó liên lạc với team backend (bên client) nên việc chỉnh sửa API là nên hạn chế </p> <p> </p> <p> Vấn đề: API fetch nhiều field không cần thiết, không sử dụng graphQL </
Answer