Avatar
1
ptitdev Beginner
ptitdev Beginner
Có cần thiết lưu trữ cache dữ liệu trong mongodb ?
Em chào anh , em có 1 câu hỏi là ví dụ e cần vào mongo để lấy 1 dữ  liệu , cụ thể e đang lưu trong mongo các session chat , mỗi lần chat e cần lấy session chat đấy ra để kiểm tra thông tin và lưu chat message theo session chat , thì việc mỗi lần chat đều phải chọc vào mongo , dẫn đến cần vào mongo khá nhiều , vậy e còn cần cache lên redis dữ liệu của session chat đấy ko ạ , e thấy mongo query cũng khá nhanh rồi ? Mong được anh trả lời?
Answer
Avatar
0
ptitdev Beginner
ptitdev Beginner
Cách tối ưu hóa cache key trên redis
Em có 1 api gồm các param như idItem , idUser , page , size . Cho em hỏi nên lưu key trên redis như nào để tối ưu hóa số lương key , thường sẽ lưu key cache như nào nếu nhiều param ạ. <p> </p> <p> Em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
1
jungtin Beginner
jungtin Beginner
Làm thế nào để cache api cho Frontend &amp; notify if something changes
Hello anh Dũng và mọi người <p> </p> <p> Hiện tại em đang làm cho một dự án chuyên frontend &amp; backend có thể kiểm soát và thay đổi đôi chút được </p> <p> </p> <p> Hiện tại cũng khó liên lạc với team backend (bên client) nên việc chỉnh sửa API là nên hạn chế </p> <p> </p> <p> Vấn đề: API fetch nhiều field không cần thiết, không sử dụng graphQL </p> <p> </p> <p> Khi sử dụng thì mỗi lần navigate lại phải chờ một khoảng rất lâu để response trả về </p> <p> </p> <p> Q: Không biết có cách nào để cache api này về localStorage và kiểm tra nếu data ở API có thay đổi gì -&gt; load data mới </p> <p> </p> <em>data không thay đổi quá liên tục </em> <p> Hiện tại cách e nghĩ là : lưu vào localStorage + count -&gt; mỗi lần navigate -&gt; check count ở server </p> <p> </p> <em>Hiện tại nói chung là bên cty phía BE thì ngán k chịu dc : no-redis, no-graphql, api không limit field </em> <p> Mấy bác có hướng điều binh nào không ạ ! </p> <p> </p> <p> Điều em thắc mắc ở đây là làm sao để check if data has changed để update </p> <p> </p> <p> Em cám ơn ạ </p> <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-1854" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-24-105246.png" alt="" />
Answer