Avatar
0
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Tạo thông báo lặp lại theo thời gian trên app android
Chào mọi người! <p> </p> <p> Hiện tại em đang gặp vấn đề như sau: </p> <p> </p> <p> Em muốn android application của em cứ 1 khoảng thời gian cố định là thực hiện push ra 1 message hoặc thực hiện logging ra 1 message </p> <p> </p> <p> Anh em có ai đã từng thực hiện kiểu như vậy thì cho em xin key word để tìm hiểu thực hiện với ạ. </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn </p>
Answer