Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
viết cả 2 test cùng lúc
em chào anh <p> </p> <p> Hiện tại dự án em dùng cả Unit test + automation test, cụ thể step by step là </p> <p> </p> <ol start="1"> <li>Unit test, với mỗi API, test 2 class là controller và Service. Ví dụ em có 10 test case thì phải tạo 20 function với tổng 2 class. Cụ thể, em móc với Mocketo : </li> </ol> <pre>&lt;code&gt;Assert.assertEquals(10, todoService.countTodo());&lt;/code&gt; ở đoạn này, số 10 là mình fix cứng à anh hay nên cho đọc trực tiếp từ 1 file properties </pre> <p> </p> <ol start="2"> <li>Automation test với selenium Lúc này, em phải tạo 1 file csv hoặc excel gồm có các cột như param, expected value, real result, Pass Or Fail sau đó em viết 1 function đọc file csv này, call API từ môi trường developer, check giá trị expect = real result không, có thì Pass Như vậy , cách em viết test như này có ổn k ạ, có cần cả 2 loại test không ạ hay chỉ cần 1 trong 2 loại test là được.</li></ol>
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
cách stress test dự án
Hi anh, anh có phải stress test cho dự án k, thường anh dùng công cụ gì để stress test 1 dự án ạ, làm sao biết mình nên tối ưu phần nào để tăng tải hệ thống
Answer