Avatar
0
tbl Beginner
tbl Beginner
HTTP vs HTTPS
Mến chào tất cả mọi người, <p> Hiện tại em đang có 2 service gọi là A,B. </p> <p> service A của em là https, còn B chỉ là service e build ở server và chỉ gọi vào A để lấy data theo dạng cron job. Nhưng mà hiện tại khi B gọi vào A em thấy đang bị 403, em đoán là do giao thức không đúng. Các anh có thể nói cho em hiểu và cho em xin giải pháp fix được không ạ! (em không muốn public B, em chỉ muốn build ở server như thường thôi và e đang code bằng spring boot) </p>
Answer