Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Các bước xây dựng 1 trang web sử dụng Java là gì?
Anh ơi, em muốn sự support của anh 1 chút ạ. Giờ em muốn bắt đầu làm web từ nền tảng ezyfox của mình. Em muốn hỏi anh để xây dựng các bước để xây dựng từ đầu 1 trang web. Em thường làm ở bước xây dựng nên em hơi thiếu việc phải làm từ đầu. Anh chia sẻ cho em chút kinh nghiệm với ạ
Answer