Avatar
0
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Không lấy được data khi dùng RestTemplate
Em dùng restTemplate exchange để call api post. Nhưng api đó trả về 200 thì e mới bắt được, còn 400 thì e ko get được body hay status code luôn ạ. Em cũng chưa biết là do bị gì ạ.
Answer