Avatar
1
8bu Beginner
8bu Beginner
Sử dụng IPFS để làm headless CMS cho blog?
Gần đây NFT nổi lên như là 1 hiện tượng, IPFS cũng nhờ đó được nhiều người biết tới hơn, trong đó có em. Trước đó em đã đọc qua cách hoạt động của IPFS &amp; biết tới service pinata.cloud thông qua project Snapshot của Fabien. <p> </p> <p> Vì có dịp đọc code &amp; contribute 1 ít trong project đó, em thấy họ sử dụng IPFS để store vote của user. Nên em tìm hiểu API của Pinata thì thấy có thể sử dụng nó để store content JSON, và quan trọng là ít tốn phí duy trì cho lượng traffic vừa và nhỏ. </p> <p> </p> <p> Không biết có mặt hạn chế nào trong cách dùng IPFS như em không, mong các anh/chị chia sẻ với ạ. </p>
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
IPFS là gì?
IPFS là: IPFS powers the Distributed Web, là một giao thức ngang hàng, <p> được thiết kế để bảo tồn và phát triển tri thức của nhân loại </p> <p> bằng cách làm cho web có thể nâng cấp, phục hồi và cởi mở hơn. </p> <p> </p> <p> Tham khảo: <a href="https://ipfs.io/" target="_blank">https://ipfs.io/</a> </p>
Answer