Avatar
1
Elias Nguyen Beginner
Elias Nguyen Beginner
Hỏi về interface
Em đang học Android, thấy <a href="https://www.udemy.com/course/learn-android-application-development-y/learn/lecture/11461856#overview" target="_blank" rel="noopener">hướng dẫn có sử dụng interface</a> để truyền data giữa fragment và activity. Em chưa hiểu tại sao interface lại có thể truyền data được, hay chính xác hơn là how interface transfer data ? mn có thể giải đáp giúp em được không ạ
Answer