Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Connection pool và thread pool có chung POOL nhau không
Anh ơi, trong ứng dụng Spring hoặc 1 ứng dụng Java server. Một server sẽ dùng thread để nhận request và response, đồng thời còn dùng để kết nối Database. Vậy thread cho việc sử dụng nhận request hay response Và thread cho việc kết nối Database - Người ta hay dùng Hiraki hoặc C3P0 có chung nhau không ạ
Answer